Disclaimer

De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het, inclusief eventuele bijlagen, te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Rachel Leclercq Letselschade Advocatuur aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.

This message is intended for the exclusive use of the person(s) mentioned as recipient(s) and may contain personal and/or confidential information. If you have received this message in error, please notify the sender and delete this message and any attachments from your system immediately. Directly or indirectly copying, disclosing, distributing, printing, publicising and/or in any way using this message or any part thereof by any means is strictly prohibited if you are not the intended recipient(s). This message and any associated attachments cannot be deemed as legally binding under any circumstances without the express written consent from Rachel Leclercq Letselschade Advocatuur. Rachel Leclercq Letselschade Advocatuur is not responsible for any loss and/or damages arising from any errors and/or omissions in its e-mail messages.